Holly**** Elle Indo

Các bạn thấy thế nào? Chứ cả đống ELLE VN mình mua được cũng chẳng dày bằng một “tờ” này =))) không biết editorial bên trong ra sao nhưng mình cảm thấy thán phục với mấy bạn Indonesia vì đã làm nên được kỉ lục thế giới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s