Nblanc magazine #5 – Alexander Skarsgård

Sắp có season mới của Series True Blood, vậy nên nhân tiện cho số tiếp theo của Nblanc, mình đã cất công “mời” anh Alexander Skarsgård (hottest vampire ever) lên cover với tư cách khách mời siêu đặc biệt =))

Vì đang trong quá trình thực hiện nên mình sẽ post trang preview sau, đây là lần đầu tiên mình cố gắng thực hiện hoàn chỉnh ít nhất vài trang trong Nblanc, sau một năm dự án Stylish tháng 5 bị sụp đổ hoàn toàn do điều kiện về thời gian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s