ON THE PROWL – Man about town S/S 2012

Photographed by: Paolo Roversi

Styling: Katy England

Thật là khó khăn khi muốn tìm một tờ tạp chí tốt như Man About Town tại Việt Nam T_T

2 thoughts on “ON THE PROWL – Man about town S/S 2012

    • ý mình muốn nói là ở Việt Nam (hoặc ít nhất là ở Hà Nội) vẫn chưa bán tạp chí như Man About Town. Còn nhắc về magazine Việt, chất lượng ngày càng kém :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s