Home – Engineers

Mình biết đến Engineers (và Home) thông  qua Big Love. Mặc dù Engineers với chất nhạc Dream pop và Shoegazing không thể xuất sắc bằng Beach House hay M83,  Home vẫn đem đến cho mình cảm giác bình yên như trong chính những gì họ hát: “Home, this is my home…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s