[February Playlist’s track] San Francisco – Foxygen

Foxygen

Thực sự mình rất thích album thứ 2 của FoxygenWe Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, mà có thể là ở trong cách hát lè nhè của vocalist Sam France hay cái “phởn phởn” mà bộ duo này đem lại trong mỗi bài hát, đặc biệt là ở tại những track hay ho như No Destruction, On Blue Moutain hay San Francisco

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s